Privátny upomienkový servis

Je nástrojom PREVENCIE pred vznikom pohľadávok po splatnosti a zároveň efektívnym systémom určeným pre správu pohľadávok. Bol vyvinutý na základe požiadaviek klientov, ktorých obchodovanie si vyžaduje špecifický prístup k ich obchodným partnerom. Do tejto kategórie klientov patria hlavne spoločnosti, ktoré obchodujú na medzinárodnej úrovni, spoločnosti, ktoré vystavujú veľké množstvo faktúr a ich včasným uhradením si chcú zachovať, alebo posilniť svoju strategickú pozíciu na trhu. Tiež spoločnosti, ktoré kladú veľký dôraz na kvalitu a spôsob upomienkovania obchodných partnerov. Privátny upomienkový servis je špecifický informačný systém, ktorý zabezpečí najvhodnejší spôsob upomienkovania a kladie veľký dôraz na osobitné požiadavky klienta. Je vytvorený podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek na základe osobných konzultácií so spoločnosťou PRIVATdebt.

PRIVÁTNY upomienkový servis – upomienky podľa Vašich predstáv.