Preverenie/screening obchodných partnerov

Screening obchodných partnerov, alebo iných osôb pomôže predísť zmareniu Vašej spolupráce kvôli ich neserióznosti, alebo zlej podnikateľskej minulosti. Tiež môže zabrániť vzniku pohľadávok po splatnosti na základe zlej, popr. žiadnej finančnej schopnosti uhrádzať svoje záväzky. Možnosti preverenia:
  • preverenie finančnej situácie, bonity a dôveryhodnosti obchodného partnera
  • preverenie reputácie, povesti a podnikateľskej histórie
  • preverenie reálnej ekonomickej činnosti a zistenie či nejde o tzv. „bieleho koňa“,
  • preverenie obchodných väzieb a vzťahov preverovanej osoby a iných osôb/firiem