Prenájom loga PRIVATdebt s.r.o.

Je nástroj PREVENCIE, pomocou ktorého môžete minimalizovať vznik pohľadávok po splatnosti umiestnením loga PRIVATdebt s.r.o. na Vašich faktúrach, prípadne iných dokumentoch používaných pri komunikácii s Vašimi obchodnými partnermi. Dajte najavo obchodným partnerom, kto sa stará o Vaše pohľadávky. Použitím loga dáte najavo, že Vaše pohľadávky spravuje PRIVATdebt s.r.o. – expert na správu a vymáhanie pohľadávok. Touto formou prevencie dokážete ušetriť čas a náklady spojené s riešením vzniknutých pohľadávok.

Prevencia je lacnejšia a efektívnejšia ako samotné riešenie.

SILNÝ PARTNER = DOBRÝ CASH FLOW