Právne poradenstvo

Prostredníctvom partnerských advokátskych kancelárií zabezpečujeme pre klientov kompletný právny servis v oblasti obchodného práva a v prípade záujmu tiež ďalších právnych oblastí.

Komplexná príprava obchodných zmlúv

Príprava zmlúv, obchodných podmienok a ďalších listín často používaných v obchodnom styku.

Spracovanie právnych rozborov a stanovísk

Spracovanie právnych rozborov a stanovísk.

Zastupovanie klientov

Zastupovanie klientov :

 • v konaní pred súdmi
 • v rozhodcovskom konaní
 • v exekučnom konaní
 • v konaní pred orgánmi verejnej správy a inými právnymi subjektmi
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s protistranou

Nekalá súťaž, obchodné meno, know-how

Nekalá súťaž, obchodné meno, doménové meno, know-how.

Správa obchodných spoločností

Správa obchodných spoločností:

 • zakladanie spoločností
 • realizácia zmien v obchodných spoločnostiach
 • riadne a mimoriadne valné zhromaždenie
 • príprava zmluvných dokumentov v rámci spoločností
 • obchodné vedenie spoločností a ďalšie právne úkony

Poskytovanie právnych informácií a rád

Poskytovanie právnych rád, poradenstvo v oblasti:

 • občianskeho práva (zmluvná agenda, dedičské veci, rodinné právo)
 • autorského práva (zákonné a zmluvné licencie, príprava zmlúv a ďalšie)
 • správneho práva (stavebné právo, právo životného prostredia)
 • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a ďalšie)

Pri poskytovaní právneho servisu sa držíme nasledovných zásad: zabezpečenie vysokej odbornej úrovne, maximálnej právnej ochrany klientov, diskrétnosť a rýchlosť poskytovaných služieb. Pridanou hodnotou pre klientov je zabezpečenie jednotlivých úkonov v spolupráci s exekútormi, dražobnými spoločnosťami, konkurznými správcami, reštrukturalizačnými správcami, audítormi a daňovými poradcami.