Odoberanie / zaistenie predmetov ručenia / leasingu

Spoločnosť PRIVATdebt s.r.o. sa zaoberá riešením pohľadávok vzniknutých na základe leasingových zmlúv na území celej Slovenskej a Českej Republiky. Pri riešení „leasingových“ pohľadávok kladieme veľký dôraz na rýchlosť začatia procesu vymáhania. Pohľadávky riešime ihneď po zadaní do informačného systému. Pri takto špecifických pohľadávkach uprednostňujeme riešenie formou inkasa, teda uhradenie dlžnej sumy v stanovenom termíne. V prípade, že príde k porušeniu dohody a neuhradeniu dlžnej sumy, prichádza k odobratiu/zaisteniu predmetu leasingu, alebo k odobratiu/zaisteniu predmetu ručenia. Odoberanie predmetov leasingu/ručenia predčasne ukončených zmlúv vykonávame prostredníctvom inkasných pracovníkov.
    • odobratie/zaistenie predmetov leasingu na území SR a ČR
    • odobratie/zaistenie strojov a zariadení
    • znefunkčnenie technologických systémov a zariadení na dohodnutú dobu
    • uskladnenie odobratých predmetov v strážených priestoroch

Odobratie/zaistenie predmetov nie je cieľ, ale nevyhnutné riešenie.