Odkupovanie / predaj pohľadávok

Spoločnosť PRIVATdebt s.r.o. obchoduje s jednotlivými pohľadávkami, ako aj s celými balíkmi pohľadávok. Pri odkupovaní pohľadávok a stanovení ich kúpnej ceny sa prihliada na bonitu dlžníka, dátum splatnosti a výšku pohľadávky. Pri odkupovaní balíkov pohľadávok sa prihliada na množstvo, celkovú dlžnú sumu a vek pohľadávok.

Prehoďte Vaše starosti na Náš chrbát