Evidencia dlžníkov

Evidencia dlžníkov slúži k prevencii vzniku nedobytných pohľadávok pomocou rýchleho preverenia obchodných partnerov. Je rozdelená na dve skupiny dlžníkov, a to fyzické a právnické osoby. Vyhľadávanie v oboch skupinách je zabezpečené prostredníctvom jednoduchého vyhľadávača, ktorý nájde Vami hľadaného dlžníka podľa : IČO, obchodné meno a v prípade fyzických osôb podľa mena a priezviska. Je možné, že osoby uvedené v evidencii dlžníkov sa zachovajú pri úhrade pohľadávok voči Vám rovnako ľahostajne, čo môže značne skomplikovať Vašu ekonomickú situáciu a priviesť Vás k platobnej neschopnosti.

Evidencia dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaná na právne úkony. Dlžníci sú evidovaní a zverejnení v evidencii dlžníkov ich veriteľmi na základe dokumentov, ktoré jasne stanovujú výšku a podstatu danej pohľadávky. Prevádzkovateľ portálu www.evidenciadlznikov.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú osobám/dlžníkom uvedeným v evidencii dlžníkov z dôvodu zverejnenia výšky a podstaty ich dlhu veriteľmi, tiež nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám, alebo ktoré vzniknú používateľom portálu www.evidenciadlznikov.sk v súvislosti s úplnosťou, aktuálnosťou a správnosťou obsahu evidencie dlžníkov, alebo za škody, ktoré uvedeným osobám vzniknú v súvislosti s iným užívaním portálu www.evidenciadlznikov.sk.