Vymáhanie pohľadávok v mandátnej správe

Spoločnosť PRIVATdebt vymáha v mandátnej správe balíky pohľadávok, ktoré vznikli z obchodnej činnosti bánk a nebankových organizácií. Na evidenciu pohľadávok a komunikáciu medzi nami a mandantom využívame vlastný informačný systém pomocou ktorého je mandant informovaný o každom kroku spoločnosti voči jeho dlžníkom, ako aj o všetkých zistených zmenách, informáciách a dohodách podpísaných pri samotnom procese vymáhania pohľadávok. Našim informačným systémom Vám zabezpečíme reálnu predstavu o aktuálnom stave Vašich pohľadávok.

Naša práca pod Vašou kontrolou.

© 2011 PRIVATdebt s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Spracovanie osobných údajov   |   Kontakt