O nás

Sme špecialisti na prevenciu vzniku pohľadávok po splatnosti, správu, vymáhanie, odkupovanie a predaj pohľadávok. Patríme medzi top 5 spoločností na slovenskom trhu, ktorých činnosť je zameraná na komplexné riešenie pohľadávok.

Klientom odporúčame prevenciu pred vznikom pohľadávok po splatnosti, ako aj riešenie pohľadávok v začiatočnej fáze. Pomocou prevencie dosahujeme veľké percento úspešnosti a zároveň nadstavujeme platobnú kultúru a disciplínu Vašich obchodných partnerov. Nastavenie správnej prevencie je najdôležitejší krok ako predísť vzniku pohľadávok po splatnosti. A to je dôvod, prečo klientom odporúčame využívanie súboru opatrení zo skupiny služieb PREVENCIA.

Vymáhanie pohľadávok riešime predovšetkým mimosúdnou cestou. Je to veľmi efektívna, rýchla a v porovnaní so súdnym riešením aj finančne nenáročná cesta ako sa dostať k Vašim peniazom a udržať si dobrý CASH FLOW.

Odkupujeme/predávame jednotlivé pohľadávky i celé balíky pohľadávok, ktoré vznikli z obchodnej činnosti finančných inštitúcií, bánk, nebankových spoločností a iných fyzických a právnických osôb.
Naše služby realizujeme prostredníctvom vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti obchodného práva. Disponujeme vlastnou sieťou inkasných pracovníkov pôsobiacich priamo v teréne na území celej Slovenskej, Českej a Maďarskej Republiky.

Súčasťou našich služieb je aj komplexné právne poradenstvo. Klientom poskytujeme profesionálny a na mieru šitý právny servis prostredníctvom kvalifikovaných špecialistov v oblasti obchodného práva.

Naše riešenie

Spoločnosť PRIVATdebt s.r.o. Vám ponúka súbor služieb, prostredníctvom ktorých sa snažíme čo najefektívnejšie vrátiť peniaze do Vašich rúk. Naše riešenia spočívajú v PREVENCII, VÝKONE a PRÁVNOM PORADENSTVE.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

© 2011 PRIVATdebt s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Spracovanie osobných údajov   |   Kontakt