Kontakt

Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
Slovakia

+421 33 73 022 14

+421 948 844 558

info@privatdebt.sk

www.privatdebt.sk

PREVÁDZKA HLOHOVEC

PRIVATdebt s.r.o.
Železničná 4/A
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

KONTAKT ROŽŇAVA

PRIVATdebt s.r.o.
Cyrila a Metoda 105/2
048 01 Rožňava
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

PRIVATdebt s.r.o.
Železničná 4/A
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
zapísaná v ORSR Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 24879/T
ZI 5 000,00 EUR, SP 5 000,00 EUR

IČO: 45 322 571
DIČ: 2022945089
IČ DPH: SK2022945089
Číslo účtu: 0286233458/0900

IBAN: SK2509000000000286233458
BIC: GIBASKBX

© 2011 PRIVATdebt s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Spracovanie osobných údajov   |   Kontakt