Etický kódex

Spoločnosť PRIVATdebt s.r.o. si zakladá na dôslednom dodržiavaní právnych predpisov a etickom kódexe spoločnosti. Klientom zaručujeme absolútnu diskrétnosť, zachovanie mlčanlivosti o dôverných informáciách. Garantujeme, že meno našich klientov nebude vystavené žiadnej ujme.

Pracujeme v súlade s právnym poriadkom SR a etickým kódexom spoločnosti.

© 2011 PRIVATdebt s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Spracovanie osobných údajov   |   Kontakt